Biocentrum Košariská pod Bradlom

Objekt biocentra sme sa snažili čo najviac prispôsobiť rozdrobenej zástavbe kopaničiarskej obce Košariská. Preto sme ho rozdelili na viacero jednopodlažných objektov, ktoré odrážajú štýl a tradíciu architektúry v regióne.

Inšpirovali sme sa najmä tvarom a jednoduchosťou starých stodôl z nepálených tehál, ktoré su typické pre kopanice. Využili sme taktiež historický prvok oblúkového vstupu do gazdovského dvora, ktorý sme jednak zachovali pri vstupe do areálu, ale taktiež sme ho transformovali na spojovaciu chodbu s presklenym oblúkom, ktorá prepája jednotlivé prevádzky a objekty biocentra. Presklenie chodby tak zaručuje kontakt vnútkobloku s okolitu krajinou a prírodou.

Dátum06/2018
LokalitaKošariská pod Bradlom
Plocha750 m2
StupeňIdeová štúdia

Biocentrum pozostáva z výrobne cestovín a bioproduktov a taktiež kaviarne s terasou vo vnútrobloku.

Tradičný vidiecky dom U-čkového tvaru sme doplnili o spojovacie trakty s presklennými otvormi v tvare oblúka po oboch stranách. Táto časť budovy je tak priehľadná. Našim zámerom bolo docieliť prepojenosť okolitej prírody s vnútorným dvorom a taktiež zachovať výhľady na obec Košariská a na Bradlo – mohylu M. R. Štafánika.

Zaujala vás naša práca?