Ateliér TAMA architekti sme založili v roku 2015. Navrhujeme rezidenčnú architektúru, interiéry a verejné stavby. V našich dielach je zakomponovaná praktickosť, elegancia a nadčasovosť, ako aj genius locci miesta. Samozrejmosťou je u nás individuálny prístup. Každé dielo navrhujeme podľa potrieb, zvykov a životného štýlu každého klienta, pričom dbáme na okolité prostredie a prírodné danosti krajiny, v ktorej sa stavba nachádza. Snažíme sa tým vytvárať trvalo udržateľnú architektúru.

Vášmu projektu dáme myšlienku, vypracujeme kvalitný projekt a zabezpečíme aj jeho realizáciu.