Prístavba materskej školy v Moravskej Novej Vsi

Cieľom návrhu prístavby bolo vybudovanie jedálne so zázemím, novej telocvične pre deti z materskej školy a nového hlavného vchodu do materskej školy. Navrhnutá je aj kompletná rekonštrukcia súčasnej kuchyne, ktorá umožňuje kapacitne pokryť záujem stravníkov nielen z materskej a zo susednej základnej školy, ale aj z celej obce. Okrem svojich hlavných funkcií majú novovybudované priestory slúžiť pre rôzne spoločenské akcie v obci.

Prístavba je na existujúci objekt napojená cez vybúraný otvor v pôvodnej stene. Na 1.NP sa nachádza samotná jedáleň pre 120 stravníkov so vstupnými priestormi, ktoré slúžia ako šatňa pre stravníkov z neďalekej základnej školy. Dispozične je 1.NP navhnutý ako jeden otvorený priestor, v ktorom sa môžu konať svadby, prednášky a iné spoločenské akcie s cateringom. Variabilitu podčiarkuje možnosť prepojenia interiéru s priľahlými ihriskami a exteriérom prostredníctvom otvárateľných častí presklenia fasády.

Telocvičňa pre deti z materskej školy, hygienické zariadenia a sklady sú situované na druhom podlaží. Telocvičňa je prístupná aj pre verejnosť prostredníctvom jednoramenného schodiska zo vstupnej haly na prvom podlaží.

Nový hlavný vchod je navrhnutý ako polotransparentný kubus predsadený pred existujúcu fasádu materskej školy po celej jej dĺžke. Zahŕňa dve existujúce nástupné schodiská a novou spojovacou komunikáciou v úrovni 2.NP prepája všetky priestory materskej školy do jednotného prevádzkového celku. Nosnú konštrukciu tvoria stĺpy a prievlaky z lepeného dreva. Na stĺpy sú z exteriérovej strany prichytávané polykarbonátové dosky.

Exteriérové fasádne obklady vychádzajú z daného prostredia. Tehličkový obklad na 1NP je identický s obkladom na sokli a stĺpikoch oplotenia materskej školy. Fasáda na 2NP má vizuálne odľahčiť prístavbu, preto bola navrhnutá polykarbonátová fasáda. Otváravé výplne presklania sú navrhnutá ako netransparentné drevené panely. Otieň panelov je zhodný s otieňom dreveného latovania plotu pri materskej škole.

LokalitaMoravská Nová Ves, ČR
Štúdia2020

Zaujala vás naša práca?