Rekonštrukcia kina v Leopoldove

Projekt rekonštrukcie starého kina na kultúrne centrum. Pôvodnú budovu sme očistili od nejednotných prístavieb a k nim vedúcej betónovej rampy. Odstránený objem sme nahradili novou prístavbou. Podzemné podlažie sme zapustili do terénu a vytiahli smerom k železničnej trati. Preto, že je Piešťanská ulica mierne vyvýšená, okoloidúci vnímajú miesto troch, iba dve podlažia. Na fasádu sme umiestnili vertikálne lamely, ktoré zabraňujú vnikaniu slnečného žiarenia pri západe slnka priamo na plátno. Fasáda starej budovy od Piešťanskej ulice zostala bezozmien. Využili sme skutočnosť, že súčasný objekt musí byť podbetónovaný a znížili sme podlahu 1PP, čím sme dosiahli možnosť vytvoriť nad multifunkčnou sálou otvorené a bohato presvetlené podlažie pre voľnočasové centrum, ktorému dominuje konštrukcia krovu strechy. Tento priestor je navrhnutý ako otvorený, s možnosťou rozdelenia prostredníctvom závesov alebo montovaných priečok. V prípade potreby je možné ako voľnočasové centrum využiť aj multifunkčnú halu.

Podlaha sály je rovná, takže pri akciách je možné využiť aj priestor javiska. Multifunkčnú sálu sme prepojili po oboch stranách z exteriérom. Pri veľkých podujatiach sa tak stráca hranica medzi exteriérom a interiérom. Priestory nadväzujúce na sálu sa môžu využívať pre catering.

Verejný priestor k železničnej trati chápeme ho ako hlavný exteriérový priestor pri konaní väčších akcií. Navrhujeme ho upraviť mlatovým povrchom. Parkovisko a plochy pre peších splynú v jedno. Priestor tak bude dostatočne variabilný pre rozmiestnenia predajných stánkov pri hodoch, ale aj pre oddychové aktivity, keď bude parkovisko prázdne. Na os stĺpov fasády navrhujeme v tomto priestore vysadiť stromy, ktoré by mali viesť návštevníkov z parkoviska priamo do haly.

Súťaž07/2017
LokalitaLeopoldov

Zaujala vás naša práca?